הריון » תקנון

תקנון פורטל קרוסלה

 

                                     תקנון אתר "קרוסלה - הריון לידה תינוקות"

 

 

כללי

ברוכים הבאים לאתר "קרוסלה - הריון לידה תינוקות". האתר עוסק בנושאים הריון ולידה, תינוקות ומה שביניהם.

 

מטרת תקנון האתר להסדיר את אופי ותנאי השימוש בשירותי האתר.

השימוש בשירותי האתר השונים מעיד על הסכמתך לתנאי תקנון זה, בין אם קראת את התקנון ובין אם לאו.

 

תנאי התקנון עלולים להשתנות מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת מראש, ועל כן מחובתך להתעדכן בתנאי התקנון בכל כניסה לאתר.

תאריך עדכון אחרון של התקנון: ה- 18 באוקטובר 2011.

 

הערה: תקנון אתר "קרוסלה" פונה לנשים ולגברים כאחד, אך תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.

 

הגדרות

לענין הכתוב:

 

האתר - אתר קרוסלה.

 

הנהלת האתר - חברת מיזם גרופ פתרונות אינטרנט בע"מ.

 

תוכן - הינו כל פרט מידע דיגיטלי, או שילוב של מספר פריטים שכאלו, המוצגים בכל צורות המדיה השונות, לרבות וידאו, תמונה, טקסט, קבצי מחשב, קישור לדף אינטרנט, כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב.

 

השימוש בשירותי האתר - כל שימוש שנעשה באתר באשר הוא, לרבות מבנה האתר, עיצובו, השירותים המוצעים בו, תכניו, מידע המוצג בו או משתמע ממנו בעקיפין, והפרסומות בו.

 

משתמש - כל אדם פרטי, גוף, ישות או חברה, בין אם רשום כחבר באתר ובין אם לאו, בין אם חבר מערכת האתר ובין אם לאו, העושה שימוש בשירותי האתר או בתכניו.

 

כתב - משתמש באתר המעלה לאתר ו/או מספק להנהלת אתר דבר תוכן חדש או ערוך מחדש, או עורך דבר תוכן קיים באתר, והעושה זאת בתשלום או שלא בתשלום, לרבות כתבה, מאמר, סיפור אישי, טיפ, מידע לאינדקס החיפוש, הודעת דרושים, הודעת קניה/מכירה, דבר פרסומת, הערה או תגובה בפורום או לכל דבר תוכן באתר.

 

פרסומת -  תוכן באתר המפרסם אדם פרטי, גוף, ישות או חברה, למטרת רווח או שלא למטרת רווח, בין אם שילם או לא שילם בעבור הפרסום. בפרט, באנרים, הודעות קופצות, מודעות Google AdWords, תכני אינדקס בעלי מקצוע, ודפי מיני-אתר אישיים.

 

זכויות יוצרים וקנין רוחני

הזכויות לכל מערכת האתר, ובפרט קוד האתר, עיצובו ותכניו שמורות להנהלת האתר ו/או לצד ג' בהתאם להסכמים ובאישור שימוש. ידוע למשתמש כי זכויות היוצרים, הקנין הרוחני, והסודות המסחריים של האתר שייכים להנהלת האתר בלבד.

 

חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, או לפרסם ברבים כל קטע קוד מהאתר, דבר עיצוב, תוכן, או כל מידע השמור בבסיסי הנתונים של האתר (לרבות מודעות דרושים, מודעות קניה ומכירה, נתוני אינדקס בעלי מקצוע, כתבות, טורים, סיפורים אישיים, סקרים, טיפים, תגובות המשתמשים לתכני האתר, פרטי משתמשים ו/או מפרסמים באתר) המפורסם באתר ללא אישור למפרע ובכתב מהנהלת האתר, בין אם למטרת רווח או שלא למטרת רווח.

 

חל איסור מוחלט לחשוף ו/או לשלב שירותים ו/או תכנים מאתר זה במסגרתו של אתר אחר, ללא אישור למפרע ובכתב מהנהלת האתר.

 

אין לבצע קישור link לאתר מאתרי ספאם או אתרים למבוגרים. מעשים מסוג זה מהווים עבירה וחושפים את המשתמש לתביעות משפטיות.

 

אין לבצע קישור link מאתר חיצוני לדף פנימי באתר שיחשוף מידע חלקי. למען הסר ספק, מותר לבצע קישורים לכל דף באתר, ובלבד שהפניה דרכם מובילה לדף המוצג באופן תיקני ומלא, ושניתן להגיע אליו במסגרת גלישה רגילה באתר במצב של משתמש שאינו מחובר לאתר.

 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ביטולו של כל קישור נכנס לאתר, לרבות אלו המותרים לפי דרישות תקנון זה, בכפוף לשיקול דעת ולנסיבות העניין.

 

שימוש באתר

השימוש בשירותי האתר ניתן לכל משתמש החפץ בכך ברשות ולא בכפיה, ובפרט שיעשה לצרכיו הפרטיים ולא לשם שימוש מסחרי או הפקת רווחים ישירים או עקיפים, למעט המפרסמים באישור באתר, הכפופים לנהלי והסכמי הפירסום של האתר.

 

שירותי האתר מוצעים כפי שהם As Is, והשימוש בהם יעשה על אחריותו המלאה של המשתמש באתר, ועל אחריותו בלבד. לא יבוא המשתמש באתר בכל טענה, דרישה או תביעה בגין השימוש בשירותי ותכני האתר.

 

על משתמש הרשום באתר מוטלת החובה לשמור על שם ההתחברות והסיסמא ולא להעבירם לצד ג' מכל סיבה.

 

הנהלת האתר מסירה מעל עצמה כל אחריות הנוגעת לשימוש בשירותי האתר שנעשה מכל סיבה באשר היא, ובפרט אם נעשה השימוש באתר

1.      מרצונו החופשי של המשתמש או בכפיה ו/או שידול של צד ג'

2.      למטרה פרטית או מסחרית

3.      למטרת יעוץ, הכוונה, ענין כללי, רצון בשיתוף ו/או בפרסום אישי

4.      על מנת להפיק רווח או שלא להפיק רווח

 

ידוע למשתמש כי השימוש בשירותי האתר אינם מהווים תחליף ליעוץ מומחה או בעל מקצוע, ואין הנהלת האתר אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה מיותרת, עוגמת נפש וכיו"ב שנגרמו או עלולים להיגרם למשתמש או לצד ג', בין אם במישרין או בעקיפין. בפרט, אין הנהלת האתר אחראית ליעוץ המקצועי המוצע באתר, ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ בעל מקצועי מחוץ לאתר.

השימוש בתכני האתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

 

הנהלת האתר מסירה מעל עצמה כל אחריות במידה ונמצאו באתר טעויות, שגיאות, חבלה בזדון או בטעות של המשתמש או של צד ג', הטעיה מכוונת של כתבים או משתמשים, מידע פוגעני, ו/או כל דבר תוכן אחר שהעלו כתבים תוך הפרה ישירה או עקיפה של תקנון זה.

 

החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחריות לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת וכיו"ב. 

 

הנהלת האתר רשאית לגבות תשלום על תכנים או שירותים מסוימים, ובלבד שהדבר יובא לידיעת הגולשים ולא יפגע במתן שירותים שכבר החלו.  כמו כן, רשאית הנהלת האתר להגביל ו/או לחסום משתמשים שלא עמדו בתנאי התשלום, משימוש בשרותים ו/או תכנים אלו, לפי האמור בסעיף "הפסקת התקשרות" בתקנון זה.

 

הנהלת האתר מסירה מעל עצמה כל אחריות לשימוש בכל אתר אחר (להלן: אתר צד ג') המקושר לאתר, בין אם קיים סימן היכר ו/או פירסום משותף לאתר ולאתר צד ג', לרבות אתר צד ג' המקושר בעזרת קישור יוצא מהאתר, בעזרת פרסומת באתר, או בכל צורה אחרת. כמו כן, יתכן כי תנאי השימוש והתקנון באתר צד ג' המקושר לאתר שונים מתנאי השימוש באתר, ועל חובת המשתמש לוודא זאת. 

 

תכונות מערכת

הנהלת האתר רשאית לאפשר חלק משרותי האתר למשתמשים הרשומים לאתר בלבד.

 

הנהלת האתר רשאית לעשות כל שימוש בגבולות החוק במידע המשתמשים השמור בבסיסי הנתונים של האתר.

 

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק. כדי להפסיק משלוח תוכן זה, נדרש המשתמש למלא בקשה שכותרתה "הסרה מרשימת התפוצה", דרך אפשרות "צור קשר" באתר. במקרה ועשה כן, רשאית הנהלת האתר לסיים עם המשתמש את ההתקשרות לפי האמור בסעיף "הפסקת התקשרות" בתקנון זה.

 

הנהלת האתר אינה מתחייבת לפעולה תקינה של המערכת במידה והשימוש בעוגיות Cookies נחסם במכוון או שלא במכוון ע"י המשתמש ו/או צד ג' בדפדפן.

 

אחריות תכנים

הנהלת האתר אינה מחויבת לקרוא ולבדוק את התכנים של הכתב לפני פרסומם, ותכנים אלו הינם על אחריות הכתב ועל דעתו בלבד.

 

הכתב מתחייב לבדוק את תכניו במשנה זהירות ומתחייב שלא לספק כל תוכן:

1.      המפר את חוקי מדינת ישראל ו/או המעודד או מסית לדבר עבירה, עוולה, או הפרה של חוקי מדינת ישראל.

2.      הנאסר לפרסום לפי הוראת כל דין, לרבות צווי איסור משפטיים, וצנזורה צבאית.

3.      המהווה הפרה של רשיונות, קנין רוחני, זכויות יוצרים, פטנט, או סימן מסחרי.

4.      המכיל התחזות לאדם או גוף פרטי או מסחרי אחר, או התחזות לבעל תפקיד או מומחה בתחום זה או אחר.

5.      המכיל מידע מקצועי שאין בסמכות תפקידו לספק.

6.      המכיל פרסומות ומידע מסחרי מכל סוג, באופן ישיר או סמוי.

7.      המכיל הפניה או אפשרות שימוש לא חוקי בקבצים לא חוקיים, לרבות מוסיקה, סרטים, משחקי מחשב, אפליקציות וישומים.

8.      המכיל וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, ישומים המפיצים את עצמם או כל תוכן משתכפל, ישומים העושים שימוש כלשהו ברשימות תפוצה ו/או מפיצים ספאם בכל דרך אחרת, ושאר ישומים מזיקים למערכות מחשב.

9.      החושף דרכי התקשרות עם אדם או גוף מסחרי, לרבות מספר טלפון, כתובת ממשית, כתובת אתר אינטרנט, כתובת דואר-אלקטרוני.

10. הפוגע בצנעת הפרט או פרטיותו, או בפרטיות גוף מסחרי, לרבות שמות משתמש וססמאות, מספרי חשבונות בנק וכרטיסי אשראי.

11. הנגיש ממקורות אחרים בצורה מוגבלת ע"י שם וסיסמא, קוד אישי, או כל צורת הזדהות אחרת.

12. הנוגע לקטינים ומזהה אותם, לרבות פרטיהם האישיים, ודרכי יצירת קשר עימם.

13. בעלי אופי מיני פוגעני או פורנוגרפי.

14. בעלי אופי מעליב, פוגע ברגשות הציבור, גס, מאיים, או עוין.

15. המעודד גזענות או אפליה על רקע דת או אמונה, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, שיוך עדתי, נטיה מינית, מעמד חברתי או סוציאלי, תחום עיסוק, מצב בריאותי, מצב משפחתי, או דיעה פוליטית.

16. המהווה לשון הרע ופגיעה בשמו הטוב, תדמיתו או המוניטין של אדם או גוף מסחרי.

17. המהווה הטעיה מכוונת לציבור.

18. הנוגד את כללי השימוש המקובלים באתרי תוכן דומים באינטרנט.

 

הכתב מתחייב לספק אך ורק תכנים מקוריים שלו שלא פורסמו קודם לכן בכל אמצעי מדיה אחר על ידו ו/או על ידי מי מטעמו במודע או שלא במודע.

 

הכתב מתחייב שלא לפרסם קישורים יוצאים links מהאתר לאתרים אחרים ללא אישור למפרע ובכתב מהנהלת האתר.

 

הנהלת האתר מתנערת מכל אחריות לתכנים שסופקו לה ע"י הכתב.

 

פרסום תכנים

זכויות היוצרים על כל תוכן שסיפק הכתב יועברו להנהלת האתר במלואם, פרט לכתבות ומאמרים בעמוד "כתבות" ובעמוד "טורים אישיים" באתר, שהועלו ע"י כתבי תוכן החברים במערכת וביקשו בכתב לשמור על זכות היוצרים לתוכן שסיפקו טרם פירסומו באתר.

 

בכל מקרה וללא קשר למחזיק בזכויות היוצרים, רשאית הנהלת האתר (גם לאחר שהופסקה התקשרותו של הכתב עם האתר מרצונו או שלא מרצונו):

1.      לערוך את תכני הכתב שסופקו לה, לרבות תיקוני מילים וניסוח מחדש.

2.      לפרסם בפומבי או לסרב לפרסם בפומבי את תכני הכתב שסופקו לה ולאחר עריכתם כראות עיניה, או לבטל פרסום של תכני הכתב ללא כל הודעה מוקדמת או הסבר.

3.      לפרסם או לסרב לפרסם בפומבי את זהות הכתבים שהעלו את התכנים, בין אם פורסמו או לא פורסמו תכניהם.

4.      לאפשר לצד ג' להגיב על התכנים בפומבי, ואינה אחראית על אופי התגובה ותוכנה.

5.      לעשות בתכנים כל שימוש, לרבות פירסומם, הפצתם בכל מדיה בין אם באתר ובין אם במדיה תקשורתית אחרת, לכל מטרה, לרבות יחסי ציבור וקידום האתר.

6.      להפיק רווח כספי או לא כספי בצורה ישירה או עקיפה מתכני הכתב, וזו מבלי לקבל הרשאה נוספת לעשות כן, ומבלי לשלם לו תמורה כלשהי.

 

הגבלת אחריות לתכנים

הנהלת האתר מסירה מעצמה אחריות:

1.      לתוכן שיספק לה הכתב ולנזק העלול להגרם ממנו במקרה של הפרת התנאים בסעיף "הגבלת תכנים".

2.      לבדיקת תקינות, שלמות, נכונות, אמינות, מהימנות ודיוק התוכן שיספק לה הכתב.

3.      לפגיעה בצד ג' שעשה שימוש בתכנים שהועלו ע"י כתבים, לרבות פגיעה בשמו הטוב, ברגשותיו, בפרטיותו, ברכושו או במערכת המחשוב שלו.

4.      לנזקים שעלולים להגרם כתוצאה מחבלה בזדון של צד ג' בתוכן אותו סיפק הכתב.

 

פרסום באתר

יובהר כי מהגדרות תקנון האתר, פרסומת היא תוכן לכל דבר וענין ומחוייבת בדרישות ובהגבלות התקנון. בפרט, המפרסם באתר כל דבר פרסומת, נושא באחריות המלאה לתוכן הפרסומת, הנהלת האתר מתנערת מכל תוכן הפרסומת, וכן רשאית הנהלת האתר להסיר כל פרסומת ללא התראה מוקדמת או הסבר.

 

הצגת פרסומת באתר אינה מהווה כל המלצה ו/או עידוד לקנית מוצר ו/או לשימוש בשירותיו של המפרסם ו/או צד ג'.

 

הנהלת האתר אינה מתחייבת לכמות חשיפה לאתר ככלל או לדף מסוים בפרט, לכמות חשיפה לפרסומת זו או אחרת, ו/או להצלחת פרסומת באתר בכל אופן.

 

עלויות הפרסומות עשויות להשתנות מעת לעת , הנהלת האתר רשאית לשנות עלות פרסומות ותעשה מאמץ לעדכן את המפרסמים מבעוד מועד על כל שינוי.

 

הפסקת התקשרות

הנהלת האתר רשאית לבטל רישומו של משתמש לאתר בכפוף לשיקוליה ולנסיבות העניין. 

 

הנהלת האתר רשאית לחסום ו/או להגביל משתמש משימוש בשירותי האתר כראות עיניה וללא כל התראה ו/או הסבר, בין אם המשתמש רשום באתר ובין אם לאו.

 

משתמש שבוטל רישומו, נחסם או הוגבל משימוש בשירותי האתר, נאסר עליו להפר את הנ"ל ע"י שימוש בשם משתמש אחר בין אם חדש ובין אם קיים במערכת.

 

הפסקת ההתקשרות אין בה בכדי לגרוע מההתחייבות למסמך זה מצידו של המשתמש ו/או המשתמש לשעבר שרישומו לאתר בוטל ו/או הוא נחסם ו/או הוגבל משימוש בשירותי האתר.

 

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוצאות הפסקת ההתקשרות ולנזקים למשתמשי האתר ו/או צד ג'.

 

שיפוי

בכל מקרה של הפרת תקנון זה במישרין או בעקיפין, ישא המשתמש ו/או הכתב, והוא בלבד, באחריות המלאה להפרה. במקרה זה, הינו מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו מהפרת התקנון, לרבות ניזקי תביעה של צד ג'.

 

תקפות משפטית

תקפות הכתוב לעיל כחוזה משפטי לכל דבר וענין בין הנהלת האתר והמשתמש.

כל סוגיה משפטית תידון בערכאות בית המשפט המוסמך בכל אחת מערי המחוז.

קסם השמן (שאולי סמואלוב)
קסם השמן